Logotyp
en se

Det här är Techwryte Consulting

Techwryte Consulting erbjuder dokumentationsarbeten av teknisk natur och av olika slag till företag som tillverkar och/eller säljer tekniska produkter eller tjänster men som för tillfället inte har de resurser som krävs till dokumentationen kring produkten eller tjänsten.

Arbetet kan handla om användarmanualer, installationsguider, tekniska produktbeskrivningar, presentationsmaterial, datablad, utbildningsmaterial, mm, på svenska eller engelska (AmE eller BrE) och tidsmässigt sträcka sig från några timmar till flera månader. Själva skrivarbetet följer standarder och "best practices" enligt Microsoft Manual of Style. Slutresultatet kan till exempel vara Word- eller PDF-dokument, CHM-fil för online-hjälp, eller HTML-sidor.

Techwryte Consulting erbjuder även tekniskt avancerad utbildning, internt inom företaget eller för kund. Utbildningsinsatsen kan innebära att först ta fram lämpligt utbildningsmaterial och sedan genomföra utbildningen, eller att genomföra utbildning med företagets befintliga utbildningsmaterial.

Techwryte Consulting är fysiskt beläget i Bureå, Västerbotten, men har hela Sverige som arbetsplats. Techwryte erbjuder flexibilitet, effektivitet, och hög kvalitet. Det är smidigt att anlita Techwryte, arbetet genomförs snabbt och effektivt, och det blir bra!

Varför ska ni lägga krut på den tekniska dokumentationen?
Teknisk information av hög kvalitet är en viktig del av er produkt och lönar sig på många sätt:

Copyright © 2017 Techwryte Consulting

en se

Techwryte Consulting

 BureÃ¥, SkellefteÃ¥

Telefon: 076-1110340
Telefax: ehh...knappast!

info@techwryte.se
www.techwryte.se

Org. nr.: 19661122-8575 001
Bankgiro: 524-0650
Godkänd för F-skatt. Företaget registrerat.

RSS

Webbproduktion: